Међународни литерарни конкурс за 2022. г.

 

 Удружење „Чувари дела Вука Караџића” из Чачка (Огранак Вукове задужбине), под покровитељством Културно-просветне заједнице из Чачка,

 објављујe


 

Међународни литерарни конкурс за ученике основних и средњих школа

у земљи и расејању

„Млади чувари српске народне културе” за 2022. г.

 Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних и средњих школа у земљи и иностранству који пошаљу радове написане на српском језику и ћирилици. Конкурс је отворен од  16. октобра 2022. године до 16. новембра 2022. године.

Конкурс обухвата појединачна учешћа ученика из Републике Србије, као и групна учешћа ученика или полазника допунских и других школа, језичких радионица или других креативних и образовних група или секција из иностранства посвећених очувању српског језика и ћирилице.

1. УСЛОВИ КОНКУРСА

 1.1. За ученике из Републике Србије

    Ученици из Републике Србије конкуришу појединачно, у оквиру узрасних категорија: 

·         први циклус образовања – од првог до четвртог разреда ОШ;

·         други циклус образовања – од петог до осмог разреда ОШ; 

·         трећи циклус образовања – средња школа.

Услови конкурса за ученике из Републике Србије:

·         прихватају се само радови који нису претходно објављени ни у штампаним ни у електронским публикацијама, а ни на друштвеним мрежама;

·         радове ученика из Републике Србије треба слати у три штампана (откуцана) примерка, са назначеном узрасном категоријом, на адресу Удружења: Легат Школске управе, Цара Душана бб, 32 000 Чачак, са напоменом: ЗА КОНКУРС + УЗРАСНА КАТЕГОРИЈА, најкасније до 16. новембра 2022. г. (радови који стигну у рукопису и без довољног броја примерака биће дисквалификовани);

·         један ученик има право да учествује на конкурсу само са једним радом;

·         прихватају се само радови откуцани ћирилицом, на српском језику;

·         радове потписати пуним именом и презименом ученика и наставника/ментора, написати број телефона и имејл ученика или ментора, уз податке о разреду, одељењу, школи, месту; 

·         радови могу да буду: поетски (песма, поема), прозни (кратка прича до 5.000 карактера са размаком или есеј до 10.000 карактера са размаком), а  од ове године и драмски (кратка форма, до највише три куцане странице);

·         наставници/ментори треба да, заједно са ученицима, лекторишу радове будући да је правописна коректност једна од одлика које се вреднују.

 Радови који не поштују све услове конкурса биће дисквалификовани.

   1.2. Ученици из дијаспоре

        Ученици који живе изван матице (изван Републике Србије), укључујући и Републику Српску,  могу да конкуришу само за колективну (групну) награду:  Специјално признање за очување српског језика и ћирилице  „Млади чувари српске народне културе”.  Изузетно, Удружење задржава право да додели похвалнице и за појединачне радове ученика из иностранства, које би биле прослеђене само електронским путем.

            Услови конкурса за ученике из иностранства:

 ·         прихватају се само радови који нису претходно објављени ни у штампаним ни у електронским публикацијама, а ни на друштвеним мрежама;

·         радови се достављају електронском поштом на имејл: mladicuvari@gmail.com; 

·         групни радови  ученика из иностранства треба да буду написани на српском језику и ћирилици, фонт Times New Roman 12, и прослеђени и у ворду  и у пе-де-еф формату (Word + PDF), а у називу прилога треба да стоји име земље и школе/групе/секције из које су радови;

·         уз радове ученика, доставити основне информације о допунској школи или групи која радове доставља, пожељно са фотографијом.

              2. НАГРАДЕ

Награде се састоје од диплома и књига које обезбеђују Културно-просветна заједница града Чачка, Удружење и донатори.

        За учеснике конкурса из Републике Србије, у сва три циклуса (три узрасне категорије) стручни жири ће одабрати и наградити књигом и дипломом по три најсупешнија рада (укупно девет радова). Пригодне награде ће бити уручене на свечаном програму „Млади чувари српске народне културе” који се одржава у првој половини децембра сваке године поводом Дана града Чачка.

        За учеснике из расејања, стручни жири ће доделити колективну награду: Специјално признање за очување српског језика и ћирилице  „Млади чувари српске народне културе”, које се састоји се од дипломе и неколико књига за ученике различитих узраста.

Удружење задржава право да објављује најуспешније радове који буду пристигли на конкурс у публикацији за интернет „Млади чувари српске народне културе”, издању „Даница за младе” Вукове задужбине из Београда и/или књижевним часописима за децу са којима Удружење сарађује.

            3. ТЕМЕ ПО УЗРАСНИМ КАТЕГОРИЈАМА

ПРВИ ЦИКЛУС:

Приче из бакиних њедара

Осмех на лицу – пишем ћирилицу!

Најлепша дечја игра

ДРУГИ ЦИКЛУС:

            Кад се окупимо за трпезом

            Краљевић Марко у дигиталном окружењу

            Прича/песма о једном добром делу

 ТРЕЋИ ЦИКЛУС:

            „Срце ми чисто саздај, Боже, и дух прав обнови у мени / Псалм 50.

            Разбрбљана јава[1] 

Радуј се!

             

            4. ТЕМЕ ЗА ГРУПНУ НАГРАДУ (само за учеснике из дијаспоре)

Осим свих горе наведених тема по узрасним категоријама, учесници из дијаспоре могу да обухвате и следеће теме:

Човек се враћа кући у домовину речи

Цвет, кад мора, никне и без корена

На којем језику сањам?

 

 5. РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

        Разултати конкурса ће бити објављени на блогу Удружења,  сајту Вукове задужбине и сајту Школске управе Чачак током децембра 2022. г.

        Награде ће бити свечано уручене на програму „Млади чувари српске народне културе” у оквиру свачане прославе Дана града Чачка.

         Удружење се обавезује да пошаље о свом трошку само групну награду за победника из иностранства. Сви други који не присуствују додели награда, могу да пошаљу захтев да им се награде пошаљу о њиховом трошку.

 

                                                                                               [1] Наслов узет из песме „Молитва”, Рајка Петрова Нога, за потпуно слободну тему.

 

Коментари

Популарни постови са овог блога

Литерарни конкурс МЛАДИ ЧУВАРИ СРПСКЕ НАРОДНЕ КУЛТУРЕ 2023

Резултати конкурса 2023

ИЗМЕНА УСЛОВА КОНКУРСА