Публикација за интернет

 Поштовани чланови Удружења и учесници књижевних програма које смо организовали у периоду од  почетка 2019. г. до овог тренутка (октобар 2021. г.), 

Позивамо вас да се пријавите за ПУБЛИКАЦИЈУ НА ИНТЕРНЕТУ  коју припремамо о стваралаштву наших чланова, задужбинара и  учесника наших програма (који то желе). 

Рок за достављање података је 20. новембар 2021. г. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Удружење „Чувари дела Вука Караџића” припрема публикацију на интернету у којој ће представити све учеснике својих књижевних програма (који то желе) и чланове који објављују књижевна дела.

 Да би публикација имала одговарајућу форму, неопходно је да нам пошаљете податке из обрасца који је прилог у предмету. Образац ће бити објављен на нашем блогу и прослеђен мејлом свима из нашег адресара. Образац достављате обавезно у електронској форми, јер немамо запослене који би могли да их прекуцавају, на имејл:

cuvaridelavkca@gmail.com

Уколико немате могућност да скенирате своју фотографију и свој рукопис (прилози 1 и 2), само тај део обрасца можете да нам доставите поштом или донесете у канцеларију која се налази у Легату Школске управе Чачак,  Цара Душана бб, Чачак.

 Рок за достављање прилога за документацију је 20. новембар  2021.

                                             ЗА ПУБЛИКАЦИЈУ:

Образац 1 (био-библиографски подаци),

Прилог 1 (фотографија лица у боји,  добре резолуције, димензија 3,5 x 4,5),

Прилог 2 (скениран рукопис аутора: руком писана једна строфа или један пасус),

Прилог 3 (две песме по избору аутора или два одломка из прозних или драмских дела ‒ до 800 карактера по одломку),

Прилог 4 (може, али не мора, по избору аутора): извод из рецензије (навести име и презиме рецензента или критичара, наслов текста, навести податке о томе где је текст објављен, на којој страни и када), не дужи од 1000 карактера.

Напомена: подаци о месту и адреси становања, број телефона и други подаци за контакт остају само у документацији Удружења и служе искључиво у сврху успостављања бољег протока информација. У публикацији се објављују само подаци од јавног значаја.

 Право учешћа имају:

- учесници наших књижевних програма од 2019. до 2021. г.

- чланови нашег удружења.

 Напомене: 

Чланство у нашем удружењу се обнавља на годишњем нивоу (календарска година за све професије осим за наставнике за које се рачуна школска година), уплатом чланарине у износу од 500 динара на рачун отворен код АИК банке,

AIK: 105-0000000350011-21 (сврха уплате: чланарина).

 Образац 1 - попунити ЕЛЕКТРОНСКИ и доставити на имејл: cuvaridelavkca@gmail.com до 20. новембра 2021.

 

Име и презиме

 

Образовање (последњи ниво/степен образовања)

 

Занимање

 

Адреса становања

 

Имејл аутора

 

Телефон

 

Уколико постоји: блог, веб-сајт, профил/страница на друштвеним мрежама

 

Објављене ауторске књиге из књижевности

(навести: назив, издавача, годину издања, CIP, ISBN, пожељно и COBISS.SR-ID)

 

Заступљеност у зборницима (назив зборника, издавач, година, наслови објављених радова и број стране у  зборнику)

 

Чланство у књижевним друштвима, удружењима и др.

 

Релевантне (књижевне) награде (уколико их је било): назив награде, година, ко је доделио награду

 

Други подаци о аутору од значаја за његов рад  (научни радови, награде које се не додељују за књижевност, али су од значаја аутору и сл.)

 

 

 

 

 

Коментари

Популарни постови са овог блога

Литерарни конкурс МЛАДИ ЧУВАРИ СРПСКЕ НАРОДНЕ КУЛТУРЕ 2023

РЕЗУЛТАТИ МАРТОВСКОГ ПЕСНИЧКОГ КОНКУРСА

ИЗМЕНА УСЛОВА КОНКУРСА